میخهای Tipo

میخهای TIPO که با نامهای TIPO (آلفا) و FT شناخته میشود در واقع سایز میانه (تینا) میخهای شانه ای تولیدی داخل است که از جهت قیمت ، اقتصادی تر از TN است . معمولا ازTN برای اتصالات سنگین مثل اسکلت مبل ، خانه های چوبی و پالت و.... استفاده میشود. میخهای Tipo در سایزهای ۲۵، ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۸ ، ۴۵ ، ۵۰ تولید میشود

دانلود نسخه اندروید