میخهایF

میخهای F برای جاهاییکه بافت متراکمی ندارند مناسب است . از مقاومت کمی برخوردار است و بیشتر در ساخت کابینت و کمد (MDF) از آن استفاده میشود. میخهایF در بازار ایران در سایزهای۱۳ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۰ ، ۴۵ ، ۵۰ تولید شده است.

دانلود نسخه اندروید