سری 140 یا T50

این سوزن نیز یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین سوزن منگنه های نجاری دستی است. مفتول ضخیم آن باعث شده که میخکوبهای ضعیف قدرت منگنه کزدن آن را نداشته باشند و عموما میخکوبهای Rapid سوئدی که با کدهای R24 , R14 وR34 و برخی مدلهای آمریکایی یکه تاز بازار در این سری از منگنه ها باشند. این در جاهاییکه مقاومت خود مفتول مطرح باشدبا استفاده از میخکوبهای راپید و سوزن این سری 140.8 یا T50.8 توصیه میشود.

دانلود نسخه اندروید