سری 26

این سوزنها با اختلاف قالب اندکی با سوزنهای 24، 23 و 80 تولید میشود ، البته با مفتولی نازکتر از آنها مورد استفاده آن اغلب در میخکوبهای برقی می باشد و در دو پایه 6و 8 تولید میشود. برندهای مصرفی آن در بازار ایران Rapid, KW , Whashin و یزد منگنه است از موارد دیگر استفاده این سری در منگنه های تحریرو انبری ها است که در مواقعی که حفظ بافت و سلامت قطعه منگنه شونده زیاد مطرح باشد از آن استفاده میشود. در منگنه ها این نکته حائز اهمیت است که اگر در منگنه ای به اشتباه سوزن 24 استفاده شود خروجی منگنه گشاد شده و موقع استفاده از سوزن 26 آن را جفت جفت میزند. استفاده از این سری در خشک شویی ها هم توصیه میشود.

دانلود نسخه اندروید