میخ های شانه ای

میخهای شانه ای به آن دسته از میخهای بادی اطلاق میشود که بدون زاویه و به صورت موازی با چسب به هم چسبیده اند و بر اساس ضخامت آنها اصطلاحا با نامهای Fیا (SK (gage18 و (Tipo(gage16 و (TN(gage22 شناخته میشود

دانلود نسخه اندروید