سری 90

سوزن های سری 90 ازپهنای کمتری نسبت به سوزن های سری 92 دارا می باشند مصرف کمی دارند ومشکل اساسی این سری کمبود منگنه کوب آن در بازار می باشد. همچنین اندازه این سری حدفاصل بین سری 14و92 می باشد.

دانلود نسخه اندروید