سری 14

سوزن های سری 14 که در برند آمر با نام تجاری M.T شناخته میشود. این ها سوزن منگنه های به اصطلاح سنگین نجاری می باشد.از این سوزن در کلاف مبلمان و صنایع سنگین چوبی استفاده می شود. بزرگترین مزیت این سوزن ها عدم پیچیدن آنها در داخل چوب و در قید نگهداشتن قطعات منگنه شونده می باشد. سایز تولیدی سوزن های سری 14عبارتند از: 45،40،35،30،25،20،15،50 میلی متر. در انتخاب منگنه کوب برای این سوزن ها باید به این نکته توجه شود که هر میخکوبی قابلیت وقدرت کوبیدن این سوزن ها را ندارد واصولا باید از میخکوب هایی با کیفیت و قدرت بالا استفاده شود.

دانلود نسخه اندروید