سری 97

سوزن 97 ازمنگنه های دو پایه با مفتولی با ذخامت و فاصله دوپایه کم (حدود 8/2 میلی متر) می باشد که برای امور ظریف و قطعات نازک که مقاومت پایینی دارند مورد استفاده قرار میگیرند. این سوزن از ارتفاع 8 الی 25 میلی متر تولید شده است. موارد مصرف سوزن های 97:صنایع دستی،جعبه سازی،سبدسازی،الک سازی وهرآنچه نیازمند ظرافت باشد استفاده می شود. این سوزن در برند های مختلف با نام هایی همچون SJKنیز شناخته می شود.

دانلود نسخه اندروید