میخهایF آلفابست

F16 Alfa

F16 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 5000pcs*28 شاخه های 100 عددی                    & ...

‌44000 تومان

افزودن به سبد

F19 Alfa

F19 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 5000pcs*24 شاخه های 100 عددی                    & ...

‌54000 تومان

افزودن به سبد

F25 Alfa

F25 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 5000pcs*20 شاخه های 100 عددی                    & ...

‌66000 تومان

افزودن به سبد

F30 Alfa

F30 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:5000pcs*16 شاخه های 100 عددی                    &n ...

‌78000 تومان

افزودن به سبد

F35 Alfa

F35 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:5000pcs*16 شاخه های 100 عددی                    &n ...

‌89500 تومان

افزودن به سبد

F40 Alfa

F40 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:5000pcs*16 شاخه های 100 عددی                    &n ...

‌104000 تومان

افزودن به سبد

F45 Alfa

F45 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:5000pcs*12 شاخه های 100 عددی                    &n ...

‌117000 تومان

افزودن به سبد

F50 Alfa

F50 Alfa

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:5000pcs*12 شاخه های 100 عددی                    &n ...

‌128000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید