tina-t55

tina t55.8

tina t55.8

مشخصات مفتول:  گالوانیزه ; تولید تینافلز بسته بندی:pcs:1340*20 شاخه های 85 عددی سری 55 در برخی دیوارکوب ها و انبریهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد مورد مصرف عمده ...

‌20000 تومان

افزودن به سبد

tina t55.10

tina t55.10

مشخصات مفتول:  گالوانیزه ; تولید تینافلز بسته بندی:pcs:1340*20 شاخه های 85 عددی سری 55 در برخی دیوارکوب ها  وانبری های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد مورد مصرف عمده ...

‌20000 تومان

افزودن به سبد

tina t55.12

tina t55.12

مشخصات مفتول:  گالوانیزه ; تولید تینافلز بسته بندی:pcs:1340*20 شاخه های 85 عددی سری 55 در برخی دیوارکوب ها و انبریهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد مورد مصرف عمده سری 5 ...

‌20000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید