سریT50 یا 140

T50.6 یا 140.6 یزد

T50.6 یا 140.6 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی ; یزدمنگنه بسته بندی:  4000*60 شاخه های 100 عددی از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردار است  & ...

‌45000 تومان

افزودن به سبد

T50.8 یا 140.8  یزد

T50.8 یا 140.8 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی ; یزدمنگنه بسته بندی:  4000*30 شاخه های 100 عددی    از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردا ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

T50.10 یا 140.10 یزد

T50.10 یا 140.10 یزد

سوزن منگنه T-50.10  مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی ; یزدمنگنه بسته بندی:  1920*30 شاخه های 100 عددی    از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید ...

‌45000 تومان

افزودن به سبد

T50.12 یا 140.12  یزد

T50.12 یا 140.12 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی ; یزدمنگنه بسته بندی:  2400*30 شاخه های 100 عددی  از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردار است&n ...

تماس بگیرید

T50.8 یا 140.8 تینا

T50.8 یا 140.8 تینا

مشخصات مفتول: گالوانیزه.تینا فلز آسیا بسته بندی:  2400 شاخه های 100 عددی از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردار است    ...

تماس بگیرید

T50.10 یا 140.10 تینا

T50.10 یا 140.10 تینا

مشخصات مفتول:  گالوانیزه. تینا بسته بندی:  2000 شاخه های 100 عددی از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردار است      ...

تماس بگیرید

T50.12 یا 140.12 تینا

T50.12 یا 140.12 تینا

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی ; یزدمنگنه بسته بندی:  1600 شاخه های 100 عددی از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردار است  &nbs ...

تماس بگیرید

T50.14 یا 140.14 تینا

T50.14 یا 140.14 تینا

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی ; یزدمنگنه بسته بندی:  1400 شاخه های 100 عددی از سوزن های نجاری کم کاربرد نجاری به حساب می آید اما از مقاومت بالایی برخوردار است  &nbs ...

تماس بگیرید


دانلود نسخه اندروید