Alfa Bast-80

آلفا بست  80.4

آلفا بست 80.4

مشخصات مفتول: مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 9000 pcs*28  شاخه های 125 عددی این برند پر تیراژترین سوزن بادی تولیدی در داخل بازار ایران . ...

‌44500 تومان

افزودن به سبد

آلفا بست  80.6

آلفا بست 80.6

مشخصات مفتول: مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:6000pcs*28 شاخه های 125 عددی مناسب استفاده برای مصارف صنعتی نجاری و مبلمان می باشد این سوزن برای ...

‌36000 تومان

افزودن به سبد

آلفا بست  80.8

آلفا بست 80.8

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 5000pcs*28 شاخه های 125 عددی پر تیراژترین سوزن بادی تولیدی در داخل بازار ایران میباشد. مناسب ...

‌32000 تومان

افزودن به سبد

آلفا بست 80.10

آلفا بست 80.10

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 4000pcs*28 شاخه های 125 عددی پر تیراژترین سوزن بادی تولیدی در داخل بازار ایران میباشد. مناسب ...

‌32000 تومان

افزودن به سبد

آلفابست 80.12

آلفابست 80.12

مشخصات مفتول: مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:3000pcs*28 شاخه های 125 عددی پر تیراژترین سوزن بادی تولیدی در داخل بازار ایران میباشد. مناسب برای ص ...

‌32000 تومان

افزودن به سبد

آلفابست 80.14

آلفابست 80.14

مشخصات مفتول: مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی:3000pcs*28 شاخه های 125 عددی پر تیراژترین سوزن بادی تولیدی در داخل بازار ایران میباشد. مناسب برای ص ...

‌32000 تومان

افزودن به سبد

آلفابست 80.16

آلفابست 80.16

مشخصات مفتول:  مسوار ایرانی  تولید  شرکت صفا بست ساز بسته بندی: 2500pcs*28 شاخه های 125 عددی پر تیراژترین سوزن بادی تولیدی در داخل بازار ایران میباشد. مناسب ...

‌32000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید