yazd-80

80.8 یزد(مخصوص کفش)

80.8 یزد(مخصوص کفش)

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 5000pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :جز پر مصرفترین و عمومی ترین سوزنهای بادی دو پایه متداول در بازار ایران&nb ...

‌22000 تومان

افزودن به سبد

80.10یزد(مخصوص کفش)

80.10یزد(مخصوص کفش)

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 4000pcs*28 شاخه های 125تایی امور نجاری، مبلمان ، کفش و صنعتی ...

‌22000 تومان

افزودن به سبد

80.12یزد(مخصوص کفش )

80.12یزد(مخصوص کفش )

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 3000pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :جز پر مصرفترین و عمومی ترین سوزنهای بادی دو پایه متداول در بازار ایران&nb ...

‌22000 تومان

افزودن به سبد

80.14یزد (مخصوص کفش )

80.14یزد (مخصوص کفش )

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 3000pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :این سری از سوزنها پر فروش ترین سوزن منگنه بادی میباشد و از مقاومت کششی خو ...

‌22000 تومان

افزودن به سبد

80.16یزد (مخصوص کفش )

80.16یزد (مخصوص کفش )

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 2750pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :این سری از سوزنها پر فروش ترین سوزن منگنه بادی میباشد و از مقاومت کششی خو ...

‌22000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید