yazd-23

یزد 23.17

یزد 23.17

مشخصات مفتول : گالوانیزه - تولید یزدمنگنه مفتول فرانسه بسته بندی : 1000pcs x 10 x 10 یکی از محصولات پرفروش و با کیفیت شرکت یزدمنگنه این سری از سوزن های صحافی میباشد که با مفت ...

‌28000 تومان

افزودن به سبد

یزد  23.12

یزد 23.12

نوع مفتول. گالوانیزه. مفتول فرانسه تولید توسط یزدمنگنه بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 1000* 13 *  10 توضیحات یکی از محصولات پرفروش و با کیفیت شرکت یزدمنگنه این سری از ...

‌25000 تومان

افزودن به سبد

یزد 23.13

یزد 23.13

نوع مفتول. گالوانیزه. مفتول فرانسه تولید توسط یزدمنگنه بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 1000* 12 *  10 توضیحات یکی از محصولات پرفروش و با کیفیت شرکت یزدمنگنه این سری از ...

‌26000 تومان

افزودن به سبد

یزد   23.15

یزد 23.15

نوع مفتول. گالوانیزه. مفتول فرانسه تولید توسط یزدمنگنه بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 1000*  10*  10 توضیحات یکی از محصولات پرفروش و با کیفیت شرکت یزدمنگنه این سر ...

‌27000 تومان

افزودن به سبد

یزد  23.17 مسوار

یزد 23.17 مسوار

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 2600pcs* 16  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

یزد 23.6 مسوار

یزد 23.6 مسوار

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 7800* 12  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن حد اکثر تا 15 برگ ...

‌60000 تومان

افزودن به سبد

سوزن منگنه 23.8 یزد

سوزن منگنه 23.8 یزد

 نام محصول 23/8 یزد                          23/8 yazd مشخصات مفتول : گالوانیزه - تولید یزدمنگنه مفتول فران ...

‌23000 تومان

افزودن به سبد

یزد23.20مسوار

یزد23.20مسوار

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 2400pcs* 16  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

سوزن منگنه 23.13یزد Yazd

سوزن منگنه 23.13یزد Yazd

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 3600pcs* 12  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

سوزن منگنه 23.15یزد Yazd

سوزن منگنه 23.15یزد Yazd

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 3600pcs* 12  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید