سوزن منگنه کفش

یزد  23.17 مسوار

یزد 23.17 مسوار

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 2600pcs* 16  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

یزد 80/8

یزد 80/8

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 5000pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :جز پر مصرفترین و عمومی ترین سوزنهای بادی دو پایه متداول در بازار ایران&nb ...

‌21000 تومان

افزودن به سبد

یزد80/10

یزد80/10

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 4000pcs*28 شاخه های 125تایی امور نجاری، مبلمان ، کفش و صنعتی ...

‌21000 تومان

افزودن به سبد

یزد 80/12

یزد 80/12

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 3000pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :جز پر مصرفترین و عمومی ترین سوزنهای بادی دو پایه متداول در بازار ایران&nb ...

‌21000 تومان

افزودن به سبد

یزد 80/14

یزد 80/14

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 3000pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :جز پر مصرفترین و عمومی ترین سوزنهای بادی دو پایه متداول در بازار ایران&nb ...

‌21000 تومان

افزودن به سبد

یزد 80/16

یزد 80/16

مشخصات مفتول: مسوار  ایرانی ساخت شرکت یزد منگنه بسته بندی: 2750pcs*28 شاخه های 125تایی موارد مصرف :این سری از سوزنها پر فروش ترین سوزن منگنه بادی میباشد و از مقاومت کششی خو ...

‌21000 تومان

افزودن به سبد

یزد23.20مسوار

یزد23.20مسوار

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 2400pcs* 16  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

سوزن منگنه 23.13یزد Yazd

سوزن منگنه 23.13یزد Yazd

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 3600pcs* 12  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد

سوزن منگنه 23.15یزد Yazd

سوزن منگنه 23.15یزد Yazd

نوع مفتول. مسوار ایرانی بسته بندی هرشاخه 100 عدد سوزن 3600pcs* 12  توضیحات مناسب برای میخکوب های صحافی برای منگنه کردن قطعه نرم قیمت اقتصادی دارد که به طبع ان برای ق ...

‌50000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید