اتیکت

اتیکت زن

اتیکت زن

دستگاه اتیکت زن  سایز s این دستگاه قابلیت زدن یک نخ پلاستیکی که از دوطرف آن زائده هایی برای جلوگیری از خروج نخ از کار وجود دارد را داراست. ...

تماس بگیرید

نخ اتیکت 15 میلیمتر

نخ اتیکت 15 میلیمتر

نخ اتیکت 15 میلیمتر عنوان استفاده :برای زدن تک قیمت،مشخصات روی کالا،تنظیم پرده ،بسته بندی لباس و ... معمولا در صنایع تزئینی از سایز 10 و 15 آن استفاده می شود ...

تماس بگیرید

نخ اتیکت 25 میلیمتر

نخ اتیکت 25 میلیمتر

نخ اتیکت 15 میلیمتر عنوان استفاده :برای زدن تک قیمت،مشخصات روی کالا،تنظیم پرده ،بسته بندی لباس و ... ...

تماس بگیرید

نخ اتیکت 35 میلیمتر

نخ اتیکت 35 میلیمتر

نخ اتیکت 35 میلیمتر عنوان استفاده :برای زدن تک قیمت،مشخصات روی کالا،تنظیم پرده ،بسته بندی لباس و ... ...

تماس بگیرید


دانلود نسخه اندروید