90

90-16

90-16

مشخصات مفتول:مسوار ایرانی تولید شرکت تینا فلز بسته بندی: پهنای سری 90 کمتراز سری 92 می باشد. حدفاصل بین سری 14و92 می باشد ...

تماس بگیرید

90-30

90-30

مشخصات مفتول:مسوار ایرانی تولید شرکت تینا فلز بسته بندی: پهنای سری 90 کمتراز سری 92 می باشد. حدفاصل بین سری 14و92 می باشد ...

‌110000 تومان

افزودن به سبد

90-35

90-35

مشخصات مفتول:مسوار ایرانی تولید شرکت تینا فلز بسته بندی: پهنای سری 90 کمتراز سری 92 می باشد. حدفاصل بین سری 14و92 می باشد ...

تماس بگیرید

90-40

90-40

مشخصات مفتول:مسوار ایرانی تولید شرکت تینا فلز بسته بندی: پهنای سری 90 کمتراز سری 92 می باشد. حدفاصل بین سری 14و92 می باشد ...

‌120000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید