97

97.15

97.15

مشخصات مفتول:گالوانیزه ومسوار تولید شرکت تینا فلز آسیا بسته بندی: این سری سوزن جزو سوزن منگنه های کم تیراژ می باشند. شرکت تینا فلز آسیا وصفا بست ساز این سری را در سبد ک ...

‌85000 تومان

افزودن به سبد

97.20

97.20

مشخصات مفتول:گالوانیزه ومسوار تولید شرکت تینا فلز آسیا بسته بندی: این سری سوزن جزو سوزن منگنه های کم تیراژ می باشند. شرکت تینا فلز آسیا وصفا بست ساز این سری را در سبد ک ...

تماس بگیرید

97.25

97.25

مشخصات مفتول:گالوانیزه ومسوار تولید شرکت تینا فلز آسیا بسته بندی: این سری سوزن جزو سوزن منگنه های کم تیراژ می باشند. شرکت تینا فلز آسیا وصفا بست ساز این سری را در سبد ک ...

‌95000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید