بی سر تینا

میخ بی سر 615

میخ بی سر 615

مشخصات محصول:میخ بی سر(نامرئی)615 مسوار ایرانی شرکت تینا فلز آسیا مورداستفاده در صنایع چوبی ظریف،درب سازی،pvc،نصب کتیبه،مبلمان هنگام استفاده از میخ نامرئی باید به جهت فلشی ...

تماس بگیرید

میخ بی سر(نامرئی)620

میخ بی سر(نامرئی)620

مشخصات محصول:میخ بی سر(نامرئی)620 مسوار ایرانی شرکت تینا فلز آسیا مورداستفاده در صنایع چوبی ظریف،درب سازی،pvc،نصب کتیبه،مبلمان هنگام استفاده از میخ نامرئی باید به جهت فلشی ...

تماس بگیرید

میخ بی سر(نامرئی)625

میخ بی سر(نامرئی)625

مشخصات محصول:میخ بی سر(نامرئی)625 مسوار ایرانی شرکت تینا فلز آسیا مورداستفاده در صنایع چوبی ظریف،درب سازی،pvc،نصب کتیبه،مبلمان هنگام استفاده از میخ نامرئی باید به جهت فلشی ...

تماس بگیرید


دانلود نسخه اندروید