سری 13 یزد

13.4 یزد

13.4 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار تولید شرکت یزد منگنه بسته بندی: 6000× pcs ×60 شاخه های 150عددی مناسب برای امور تودوزی و کفش و....          &nbs ...

‌25000 تومان

افزودن به سبد

13.6 یزد

13.6 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار تولید شرکت یزد منگنه بسته بندی: 4200× pcs ×60 شاخه های 150عددی مناسب برای امور روکوبی و بنر وکفش و....          ...

‌20000 تومان

افزودن به سبد

13.8 یزد

13.8 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار تولید شرکت یزد منگنه بسته بندی: 3000× pcs ×60 شاخه های 150عددی مناسب برای امور نجاری ،بنر و ......          &nb ...

‌20000 تومان

افزودن به سبد

13.10 یزد

13.10 یزد

مشخصات مفتول:  مسوار تولید شرکت یزد منگنه بسته بندی: 2400× pcs ×60 شاخه های 150عددی مناسب برای امور نجاری ،بنر و ......          &nb ...

‌20000 تومان

افزودن به سبد

 سوزن منگنه 13.12 یزد

سوزن منگنه 13.12 یزد

سوزن منگنه 13/12 یزد منگنه                                            ...

تماس بگیرید

 سوزن منگنه 13.14 یزد

سوزن منگنه 13.14 یزد

سوزن منگنه 13/14 یزد منگنه                                            ...

‌40000 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید