میخهای Tipo تینا فلز

Ft25 Tina

Ft25 Tina

نوع مفتول: مسوار ایرانی محصول شرکت تینا فلز بسته بندی: 18*2500 شاخه های۵۰ عددی میخهای TIPO که با نامهای  TIPO  (آلفا) و FT (تینا) شناخته میشود در واقع سایز میانه میخه ...

‌15500 تومان

افزودن به سبد

Ft32 Tina

Ft32 Tina

نوع مفتول: مسوار ایرانی محصول شرکت تینا فلز بسته بندی: 12*2500 شاخه های۵۰ عددی میخهای TIPO که با نامهای  TIPO  (آلفا) و FT (تینا) شناخته میشود در واقع سایز میانه میخه ...

‌19000 تومان

افزودن به سبد

Ft38 Tina

Ft38 Tina

نوع مفتول: مسوار ایرانی محصول شرکت تینا فلز بسته بندی: 12*2500 شاخه های۵۰ عددی میخهای TIPO که با نامهای  TIPO  (آلفا) و FT (تینا) شناخته میشود در واقع سایز میانه میخه ...

‌22500 تومان

افزودن به سبد

Ft45 Tina

Ft45 Tina

نوع مفتول: مسوار ایرانی محصول شرکت تینا فلز بسته بندی: 6*2500 شاخه های۵۰ عددی میخهای TIPO که با نامهای  TIPO  (آلفا) و FT (تینا) شناخته میشود در واقع سایز میانه میخ ...

‌26000 تومان

افزودن به سبد

Ft50 Tina

Ft50 Tina

نوع مفتول: مسوار ایرانی محصول شرکت تینا فلز بسته بندی: 6*2500 شاخه های۵۰ عددی میخهای TIPO که با نامهای  TIPO  (آلفا) و FT (تینا) شناخته میشود در واقع سایز میانه میخ ...

‌28500 تومان

افزودن به سبد


دانلود نسخه اندروید